Zdajemy sobie sprawy z niebezpieczeństwa i ryzyka związanego z wykorzystaniem danych w dużych miastach. Są to sytuacje, które muszą być kontrolowane przez różne narzędzia, które administracja musi stworzyć, aby ograniczyć niepotrzebne ryzyko.

Co jest potrzebne do polepszenia prywatności?

Zaprogramowane zarządzanie prywatnością. Instytucje muszą ustanowić procedury i praktyki, które zapewnią zasoby dla odpowiedniego nadzoru i audytu.

Przejrzystość i zgoda. Trzeba wyjaśnić społeczności, aby zrozumieli dlaczego informacje są gromadzone i jak ich dane osobowe są wykorzystywane.

Dlaczego trzęsienia ziemi stanowią tak trudne wyzwanie dla miast?

Miejscowa baza danych. Dane powinny być zbierane tylko do analizy na określonych obszarach. Wymiana informacji musi być ściśle monitorowana.

Minimalizowanie danych. Dane powinny być gromadzone tylko wtedy, gdy są one istotne dla osiągnięcia konkretnego celu.

Zarządzanie dostawcami. Muszą istnieć narzędzia do oceny i nadzoru, a także monitorowania i dobrych praktyk w aspekcie bezpieczeństwa i prywatności wszystkich podmiotów, które zajmują się przetwarzaniem informacji.

Cyber bezpieczeństwo. Informacje muszą być scentralizowane i monitorowane tak, aby nie dochodziło do wycieków.

Różne administracje miejskie wraz z dostawcami usług i różnymi organizacjami społecznymi powinny współpracować w celu ustanowienia zasad i podstawowych kwestii dotyczących prywatności w mieście. aby móc czerpać korzyści z informacji i minimalizować zagrożenia dla prywatności jednostki i swobód obywatelskich.