Czy czujesz się szczęśliwy w Twoim mieście? Czy wiesz co sprawia, że mamy takie odczucie? Na szczęście istnieje wiele badań i analiz dotyczących udanego miasta i sposobu jego osiągania. Wielu ludzi będzie zaskoczonych, że pieniądze nie są głównym czynnikiem.

Oczywiście, dobrobyt gospodarczy przynosi miastom wiele dobrego, np. nowe wieżowce, wzrost liczby ludności, więcej miejsc pracy, nowe sklepy i więcej możliwości. Ale to nie wystarczy. Przeciwnie, miasto o wysokim poziomie szczęścia jest często miastem, które zainwestowało w najprostsze rzeczy: stworzenie poczucia wspólnoty i nadanie mu znaczenia, a także zapewnienie swobody poruszania się poprzez odpowiednie drogi i transport publiczny. Wydaje się, że szczęśliwe miasto to miasto, które projektuje infrastrukturę wspierającą elementarne koncepcje łączenia ludzi.

Znaczenie terenów zielonych na obszarach miejskich

Pieniądze nie kupują szczęścia?

W XX wieku wiele ośrodków miejskich rozwijało się świetnie z ekonomicznego punktu widzenia, ale ludzie nie czuli się lepiej, oceniając na podstawie badań i statystyk dotyczących zdrowia publicznego. W rzeczywistości wiele niedawnych analiz wskazuje na to, że ludzie mieszkający w dużych miastach mieli tendencję do bycia mniej szczęśliwymi niż ci mieszkający gdzie indziej, pomimo niższych dochodów.