Istnieją trzy podstawowe elementy inteligentnego miasta: czujniki, internet i mobilność. To trio, możliwe dzięki internetowi jest kręgosłupem każdego inteligentnego miasta i daje początek wielu inicjatywom, które mogą promować wydajność i poprawić jakość życia.

Aby to zrobić i wspierać przyszłe miasta w sposób zrównoważony, inteligentne technologie muszą uwzględniać kluczowe kwestie w życiu miejskim, takie jak:

Środowisko i bezpieczeństwo: monitorowanie za pomocą czujników wszystkiego, począwszy od zanieczyszczeń po warunki konstrukcyjne mostów i dróg

Mobilność miejska: monitorowanie w czasie rzeczywistym dróg za pomocą zintegrowanych czujników w celu ograniczenia przestojów i uniknięcia wąskich gardeł na drogach.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej: inteligentna sieć, która zachęca do efektywnego wykorzystania energii i wody.

Budynki: budownictwo obejmujące energooszczędne innowacje, które od samego początku oszczędzają energię i zmniejszają emisję CO2.

Technologia, która przekształca dzisiejsze życie w mieście z pewnością ma potencjał, aby poprawić jakość życia, ale potencjał tej technologii nadal zależy od dobrego podejmowania decyzji.

Możliwości inteligentnych technologii, napędzanych przez internet wydają się być nieograniczone. Ale czy aby miasto mogło korzystać z nich z powodzeniem i w sposób zrównoważony w przyszłości, musi zdecydować się na wszystkie z nich na raz? Jeśli przyjrzymy się miastom, które rozwijają się dzięki inteligentnym technologiom zauważymy, że wybierają one rozwiązania ostrożnie.

Na przykład miasto Boston, który jest domem dla jednych z najbardziej innowacyjnych instytucji edukacyjnych na świecie i pionierem w badaniu koncepcji inteligentnych miast, tworzy swój własny plan działania. Nie kwestionując entuzjazmu dla innowacji w inteligentnych miastach, Boston uważa, że aby nowe technologie przynosiły korzyści mieszkańcom, muszą być starannie dostosowane, a nie na silę rozbudowywane. Przyszłość miast jest z pewnością związana z inteligentnymi technologiami, ale także z inteligentnym podejmowaniem decyzji. Inteligentne technologie przynoszą nadzwyczajne nowe korzyści.