Urząd Miejski w Złocieńcu

URZĄD MIEJSKI W ZŁOCIEŃCU
ul. Stary Rynek 3
78 - 520 Złocieniec  

Tel. +48 94 36 72 022 / 33 / 44 / 66 / 99
Fax. +48 94 36 716 18
e-mail : um.plan@zlocieniec.pl
Skrzynka podawcza ESP ePUAP: /vg91how23j/SkrytkaESP

Procedury planistyczne gminy Złocieniec