Urząd Gminy Nowosolna

URZĄD GMINY NOWOSOLNA 
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź
tel. +48/42 616 45 00
fax. +48/42 616 45 44

urzad@gminanowosolna.pl
www.gminanowosolna.pl

Procedury planistyczne gminy Nowosolna