Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dąbrowa oraz Lądek

W miejscwości Dąbrowa zmiana MPZP polega na uchyleniu go na pewnym fragmencie terenu (działki na tzw. Działach, 75 m od drogi). W obrębie Lądek zmiana dotyczy  3 działek położonych przy autostradzie, które z przeznaczenia rolniczego zostaną przeznaczone na składowanie kamieni i popiołów z palenisk domowych.


1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu/studium — zakończony

22.03.2018 r.

22 marca 2018 r. podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego plau zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek dla wyznaczonych obszzarów w gminie Lądek, którą po konsultacjach z mieszkańcami zmieniono uchwałą zmieniającą z dnia 18 października 2018 r.

Załączniki: