STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DŁUGOSIODŁO


1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu/studium — zakończony

23.09.2016 r.

Załączniki:


2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu/studium — zakończony

02.11.2016 r.

Załączniki:


3. Składanie wniosków — zakończony

02.11.2016 r. — 05.12.2016 r.

Załączniki:


4. Opracowywanie projektu planu/studium — zakończony

06.12.2016 r. — 31.05.2017 r.


5. Rozpatrzenie wniosków — zakończony

31.05.2017 r.


6. Uzgadanianie i opiniowanie projektu — zakończony

26.07.2017 r. — 29.11.2017 r.

Załączniki:


7. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu — zakończony

13.12.2017 r. — 04.01.2018 r.

Załączniki:


8. Termin składania uwag — zakończony

13.12.2017 r. — 26.01.2018 r.

Załączniki:


9. Dyskusja publiczna nad projektem planu/studium — zakończony

15.12.2017 r.

Załączniki:


10. Rozpatrzenie uwag — zakończony

27.02.2018 r.


11. Uchwalenie — zakończony

22.03.2018 r.

Załączniki: