Cekcyn

Urząd Gminy w Cekcynie
   ul. Szkolna 2
   89-511 Cekcyn

   tel. 52 33 47 550
   fax. 52 33 47 580
   e-mail: gmina@cekcyn.pl
   serwis gminny: www.cekcyn.pl
   kod terytorialny: 0416012

 

Procedury planistyczne gminy Cekcyn